Choose a Color Skin

Width

Boxed Full Width
Slide background

Dječji vrtić Kapljica

Slide background
Slide background

Dječji vrtić Kapljica

Slide background

Aktualnosti

VAŽNE OBAVIJESTI

 

Obavijest o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Kapljica za pedagošku godinu 2018./2019. nalazi se u kategoriji Dokumenti - Upisi/ispisi djeteta.     

 

Prehrana

Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih čimbenika za osiguravanje zdravlja djeteta, u koje spada mentalno zdravlje, razvoj imunološkog sustava i sveukupnost djetetovih motoričkih sposobnosti. Vrtićka prehrana je raznovrsna, dobro planirana i izbalansirana, kombinirana tako da energetski, nutritivno i zdravstveno odgovara djeci o kojoj dječji vrtić skrbi.

O nama

DV Kapljica

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine. Od 1979. godine vrtić je djelovao kao područni objekt pod upravom tadašnjeg DV Zaprešić, kasnije DV Vrtuljak. Svoje dječje snove živimo podno Sljemena u zelenoj oazi Bistre. Dječji vrtić Kapljica smješten je u Bistri sa sedam odgojnih skupina. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava. Promičemo zdravi stil života i zagovaramo suvremeni pristup odgoju djeteta. Naš vrtić pohađa 160 djece o kojima se brine 14 odgojitelja. Stručni tim vrtića čine ravnatelj, pedagog, defektolog i zdravstveni voditelj. Dio našeg veselog tima još su tete kuharice, tete spremačice, tete iz računovodstva i naš domar. Ukoliko nas želite još bolje upoznati prošetajte našim stranicama ili prošetajte do nas u Potočnu ulicu 4.


Djelatnici vrtića

Kućni red i pravila
DV Kapljica

Poštovani roditelji! Upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste se dio velike i sretne vrtićke obitelji. Baš kao svaka obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim situacijama. Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića (roditeljske odgovornosti) te reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika.

Kurikulum
DV Kapljica

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
Ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Kapljica

Skupine

<
Leptirići

MLAĐA JASLIČKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Zvonimira Šporčić i Nikolina Jurković

Pčelice

STARIJA JASLIČKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Zdenka Brcko i Ana JumićZvjezdice

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Vesna Kartuš i Mihaela Mravunac

Iskrice

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Sunčica Ledinski i Andrea Špoljarić

Ribice

SREDNJA VRTIĆKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Vesna Biškupec i Kristina PoljakPužići

MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Vlatka Ljubas i Mladenka Horvat

Patkice

PREDŠKOLSKA SKUPINA

ODGOJITELJICE:
Alenka Viduka i Ana Puzjak

Programi

Cjelodnevni redoviti program

Cjelodnevni redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljimo ga na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s posebnostima koje odgojno-obrazovni radnici vrtića njeguju u sklopu razvojnog okvira - slika o sebi (omogućiti djetetu da samo gradi svoj svijet, pratiti razvoj i individualne osobine djeteta u odgojno-obrazovnom procesu, čuvati, uvažavati, poštivati i prihvaćati djetetovu individualnost, razvijati samosvijest i samostalnost). Program karakterizira njegova otvorenost, te pluralizam pedagoških ideja. 

Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u skupini, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao partnerima kao i socijalnom okruženju vrtića.

Ciljevi programa:

  • poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.

Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u vrtiću.

Djeca s posebnim potrebama integrirana su u redoviti program vrtića u vremenskom trajanju koje je  prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima. 

Program predškole (program javnih potreba)

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog programa DV Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića.

Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provoditi će se unutar redovitog programa. Program predškole mora se ravnomjerno i kontinuirano tjedno provoditi neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima.

Program engleskog jezika 

Kroz maštovitu igru, zabavu i osmišljene aktivnosti djeci se osigurava brzo i spontano savladavanje jezičnih sadržaja. Predškolski program ranog učenja engleskog jezika verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program je namijenjen djeci u dobi od 3,5 do 7 godine. Održava se dva puta tjedno po 30 min. u poslijepodnevnim terminima. Program provodi društvo za rano učenje stranih jezika sa svojim stručnim voditeljima - Jezici Eklata - škola stranih jezika Eklata, Split. Program se odvija u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Program male škole nogometa

Program Male škole nogometa odvija se u jutarnjim satima za trajanja redovitog programa dva puta tjedno po 45 min. u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Program provodi licencirani trener NK Bistra, Bistra. Dobna skupina obuhvaćena programom je od 3 do 7 godine.

Program ritmike i plesa

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta namijenjen je djeci u dobi od 3 do 7 godine u organizaciji udruge ART akademija, Zaprešić. Program se odvija jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u poslijepodnevnom terminu.

Sportski program za djecu predškolske dobi

Sportsko društvo Minići, Zaprešić, udruga je s ciljem provođenja kraćeg sportskog programa za djecu predškolske dobi od 3 do 7 godine. Treninge vode apsolventi i profesori kineziologije dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u poslijepodnevnim terminima.

Cilj programa:

  • stjecanje navike tjelovježbe od najranije dobi
  • razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, brzina, snaga, fleksibilnost, preciznost)
  • svladavanje i usavršavanje osnovnih oblika kretanja
  • usvajanje osnovnih motoričkih znanja karakterističnih za pojedine sportove
  • poticanje socijalizacije, fair play igra, zdrav način života
  • pozitivan stav prema sportu.

Lunch

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Swimming

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Playground

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Dokumenti

Obavijest o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Kapljica za pedagošku godinu 2018./2019. Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. u Dječji vrtić Kapljica Preuzmite dokument
Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić Preuzmite dokument
Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića Preuzmite dokument
Zahtjev za upis djeteta u program predškole Preuzmite dokument
Statut Dječjeg vrtića Kapljica Preuzmite dokument
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kapljica Preuzmite dokument
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Kapljica Preuzmite dokument
<
Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu Preuzmite dokument
III izmjena plana nabave za 2017. godinu Preuzmite dokument
II izmjena plana nabave za 2017.godinu Preuzmite dokument
I izmjena plana nabave za 2017. godinu Preuzmite dokument
Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2017. godinu Preuzmite dokument
Pravilnik o postupku jednostavne nabave Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena) Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj Preuzmite dokument
Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018 Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto spremačica Preuzmite dokument
Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017 Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena) Preuzmite dokument

Playground

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.Financijski izvještaj za 2017. godinu Preuzmite dokument
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu Preuzmite dokument
Financijski izvještaj za 2016. godinu Preuzmite dokument
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu Preuzmite dokument
Financijski izvještaj za 2015. godinu Preuzmite dokument
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu Preuzmite dokument
Pravo na pristup informacijama Preuzmite dokument
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama Preuzmite dokument
Odluka o imenovanju osobe za informiranje Preuzmite dokument
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka Preuzmite dokument
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god. Preuzmite dokument
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. god. Preuzmite dokument
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. god. Preuzmite dokument
<
Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2018. godinu Preuzmite dokument
III izmjena plana nabave za 2017. godinu Preuzmite dokument
II izmjena plana nabave za 2017.godinu Preuzmite dokument
I izmjena plana nabave za 2017. godinu Preuzmite dokument
Plan nabave Dječjeg vrtića Kapljica za 2017. godinu Preuzmite dokument
Pravilnik o postupku jednostavne nabave Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto spremačica (zamjena) Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj Preuzmite dokument
Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 2-2018 Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto spremačica Preuzmite dokument
Objava potrebe za zdravstvenim voditeljom 12-2017 Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ Preuzmite dokument
Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ (zamjena) Preuzmite dokument

Playground

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Patatemp dolupta orem retibusam qui commolu les felis tiam non metus ali quam eros Pellentesque turpis lectus, placerat a ultricies a, posuere a nibh. Fusce mollis imperdiet interdum donec eget metus auguen unc vel mauris ultricies, vest ibulum orci eget, viverra elit.

Kontakt