← Povratak na novosti

Novosti

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA DV KAPLJICA

RADIONICE S ODGOJITELJIMA „RASTIMO ZAJEDNO“

  

Svrha i ciljevi Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgojitelja jesu:

  • upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj)
  • prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo kao i na prava  svakog roditelja na podršku zajednice
  • povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima
  • povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom
  • uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj
  • promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

 Nastale su kombiniranjem, preoblikovanjem i prilagođavanjem radionica s roditeljima potrebama odgojitelja koji rade u dječjim vrtićima. Program se sastoji od 7 radionica. Provode ih voditeljice koje su educirane - tim vrtića čine defektolog Ankica Gulić, prdagog Ana Pozaić i odgojiteljica Kristina Poljak.

Odgojitelji-polaznici su izrazili veliko zadovoljstvo provedenim radionicama i vide ih kao dobitak za sebe i za djecu s kojom rade. Izjave odgojitelja nakon provedenih radionica:

Sigurnija sam u sebe!

Bolja sam!

Odnosim se drugačije prema djeci, ne zabranjejem im već govorim što i kako treba.

Želim više takvih radionica.

Sve što sam naučio primjenjivo je u životu općenito, a naravno i u odgoju djeteta.

Naučeno se može uspješno primjenjivati u praksi. 

Naučila sam dati djeci doznanja da imam povjerenja u njih.

Mislila sam da prihvaćam dječju inicijativu, sad vidim da moram još poraditi na tome.

Pravilnije reagiram na potrebe djeteta i na njihovu igru.

 Odgojitelji su tijekom radionica došli u bolji kontakt sa svojim iskustvom biti odgojitelj i doživljajem zahtjeva odgojiteljske uloge.

Na kraju je svima uručena diploma, a oni sami su ponosno stojeći na “pijadestalu” izrekli što je ono što su najviše postigli kroz radionice.

Pogledajte u galeriji:

  
  • ambages